Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük Vergileri ve Ek Mali Yükümlülükler Yönetimi

İthalat işlemlerinde gümrük vergisi oranları, eşyanın tercihli tarife ve/veya tercihli menşei uygulamasına tabi olup olmamasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ayrıca bazı eşyalarda, ticaret politikası önlemleri kapsamında; dampinge karşı vergi, korunma önlemleri, ithalatta gözetim uygulaması, ithalatta kota ve tarife kontenjanı uygulaması, toplu konut fonu, gibi çeşitli mali yükümlülükler söz konusu olabilmektedir.

Firmamız, ithalat ve ihracatta tahsil edilen vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili olarak, bunların oranları, istisna veya muafiyet sağlanmasının koşulları gibi alanlarda sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret İhtilafları Yönetimi

Gümrük mevzuatında, vergi kaybı ve usulsüzlüklere neden olan ihlallere ağır yaptırımlar bulunmaktadır. Bu manada, vergi farkı oluşturan usulsüzlüklerle ilgili olarak ödenmeyen vergilerin yanı sıra bunların üç katı gibi para cezaları, diğer taraftan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ise hürriyeti bağlayıcı cezalar ile adli para cezaları içeren çeşitli yaptırımlar öngörmüştür.

Firmamız, yürütülen dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak iş sahiplerinin karşılaştıkları bu ihtilaf süreçlerinde (İdari itiraz, idari yargı yolları, adli yargı aşamaları) sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mevzuat Danışmanlığı

Değişen dünyamızda, dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesinin getirdiği yenilikler yanında, dünyadaki ticaret savaşlarının da can yakıcı hale geldiği gerçeğinin de yadsınamaz olmasına bağlı olarak gümrük mevzuatının dinamikliği günden güne hız kazanmaktadır.

İş sahiplerine; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin planlanması ve tüm gümrük, dış ticaret süreçleri, dış ticarete konu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti, gümrük rejimleri, eşyanın tercihli menşei/tercihi olmayan menşei konusunda güncel mevzuat danışmanlığı hizmeti verilmektedir.