Diğer Gümrük Hizmetleri

Diğer Gümrük Hizmetleri

 

 • Transit işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Akaryakıt ve kumanya ile ilgili işlemler.
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler.
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna.
 • Geri gelen eşya işlemleri.
 • Sınır ticareti işlemleri.
 • Bakım onarım belgesi alınması ithal lisansı alınması.
 • Kontrol belgesi alınmsı.
 • Gözetim belgesi alınması.
 • TSE, Kimyahane raporları alınması.
 • Genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri.
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri.
 • Marka ve isim tescil işlemleri.
 • Tüketiciyi koruma garanti belgesi işlemleri.
 • Karayolu uygunluk belgesi işlemleri.
 • PTT onay belgesi işlemleri.
 • Telsiz genel müdürlük izinleri işlemleri.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği belgesi işlemleri.
 • Kültür Bakanlığı izin belgeleri işlemleri.
 • Petrol işleri genel müdürlüğü izin belgeleri işlemleri.
 • Onaylanmış kişi statü belgesi.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi.
 • Bağlayıcı tarife.
 • Ay sonu hesap mutabakatı,
 • Aylık işlem raporu,
 • İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi.
 • Dijital arşiv hizmeti.
 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımının sağlanması.
 • Uygulama ile ilgili olarak müşteri personeline eğitim verilmesi.
 • Her türlü çözüm ortaklığı tesisi.