İthalat Hizmetleri

İthalat Hizmetleri

İthalat Hizmeti (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi):

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

İthalat hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir.

İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.

Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.

Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.

Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.

Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.

Ordino alınması.

Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.

Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.

Küşat yapılması.

Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.

Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.

Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.

İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.

Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.