Hakkımızda

Globalleşen, gelişen ve değişen dünyada ülkemiz dış ticaret hacminin 400 milyar doların üzerine çıktığı günümüzde, dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde dikkate değer adımlar atılırken, basitleştirilmiş usullerin, ülkeler ve/veya ülke grupları arasında imzalanan tercihli ticaret anlaşmalarının, dış ticaret firmalarımıza yüklediği sorumlulukların hassasiyeti, önemi dikkate alınarak; akılcı, farklı ve modern yaklaşımlar ilkesi ile yola çıkan firmamız, iş sahiplerine hızlı, doğru ve yüksek kalitede gümrük müşavirliği hizmeti vermeyi temel amaç edinmiştir.